EMDR therapie

EMDR therapie

EMDR therapie is een wetenschappelijk bewezen manier om mensen te helpen angsten en trauma’s op een goede manier te verwerken. Ik was in eerste instantie wat sceptisch, dat zoiets mogelijk was met gewapper met een vinger of een lichtbalk. Inmiddels niet meer. Ik heb mijn proefpersonen uitgekozen op hun praktische instelling en nuchterheid en iedereen was oprecht verbaasd over het effect. Ik heb laatst nog één van de eerste proefpersonen gevraagd of hij nog weleens aan het voorbeeld, dat hij tijdens de sessie inbracht, denkt, maar hij kon zich niet eens meer goed herinneren waar het ook al weer over ging; dat is precies de bedoeling!

Hoe gaat EMDR therapie in zijn werk?

Ik zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit doe ik in eerste instantie om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Vervolgens zal ik je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen.

Nu gaan we van start met de EMDR therapie. Dit keer gebeurt dit in combinatie met afleidende stimuli. Ik beweeg mijn pen van links naar rechts en je moeite moet doen om deze met je ogen te volgen. Deze bilaterale oogbeweging, stimuleert het werkgeheugen, waardoor de nare herinnering op een goede manier naar het lange termijn geheugen verwerkt kan worden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Het is de bedoeling dat de spanning bij de negatieve gedachte afneemt en het geloof in een meer optimistische overtuiging de overhand krijgt.

Wanneer EMDR inzetten?

We hebben allemaal wel nare dingen meegemaakt, maar niet alle gebeurtenissen blijven hangen en komen te pas en te onpas boven. Als dit wel gebeurt, spreken we van een angst of een trauma. Dat betekent dat de gebeurtenis als herinnering niet op de juiste manier door je hersenen zijn verwerkt naar je lange termijn geheugen. EMDR therapie zorgt ervoor dat dat wél gebeurt en is heel effectief.

Ik vind EMDR therapie ook heel zinvol om te gebruiken bij loopbaancoaching; als mensen heel graag iets willen, maar iets houdt ze tegen. ‘Wat als?’ Deze vorm van therapie leent zich uitstekend om met die vraag aan de slag te gaan.

Ben je benieuwd of deze therapievorm iets voor jou zou kunnen betekenen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

EMDR therapie

Wil je meer informatie over deze therapievorm? Klik hier voor meer informatie.