Relatietherapie

Relatietherapie


Is relatietherapie iets voor ons?

Om te beginnen; wat super goed dat jullie aan je relatie willen werken. Relatietherapie klinkt misschien wat heftig, maar jullie hebben gemerkt dat het niet goed gaat en zijn bereid aan deze relatie te werken. Stoppen met de relatie was ook een optie geweest, maar jullie hebben ervoor gekozen om te onderzoeken wat jullie kunnen doen om dit te laten slagen. Jullie zijn het erover eens dat de relatie niet moet verslechteren, want dan zou stoppen wel een reële optie zijn.

Lees hieronder mijn aanpak en bespreek met je partner of dit een manier is die jullie verder zou kunnen helpen.

Werkwijze combinatie EFT en IBCT

Mijn werkwijze is een samenstelling van verschillende, bewezen methoden. Ik start de relatietherapie met de zienswijze vanuit EFT.

Emotionally Focused Therapy (EFT) is ‘evidence based’ relatietherapie. Uit onderzoek blijkt dat het écht werkt. De focus ligt op het doorbreken van negatieve patronen die door de tijd heen zijn ontstaan. Bij EFT wordt het gedrag teruggebracht naar emoties. De emoties maken duidelijk wat er echt speelt.

Op deze manier ontstaat er meer onderling begrip en vertrouwen. Je krijgt handvatten om niet alleen tijdens de sessie op een goede, constructieve manier met elkaar te communiceren, maar ook thuis.

Vervolgens werk ik volgens de IBCT relatietherapie stappen. Anders dan de meeste vormen van relatietherapie focust IBCT zich eerst op emotionele acceptatie en tolerantie. Tijdens overige sessies kan dan gewerkt worden aan het oplossen van de problemen die ook daadwerkelijk oplosbaar zijn. IBCT is gebaseerd op de uitgangspunten van en bestaat voor een groot deel uit oefeningen en huiswerkopdrachten. Je gaat dus niet alleen met elkaar in gesprek, maar je krijgt ook praktische handvatten.

Tussendoor maak ik zo nodig ook gebruik van de DISC persoonlijkheidsanalyse, omdat die ook veel inzicht kan geven dat iemand met een andere communicatiestijl dan jij écht anders denkt en beredeneert. Het zorgt voor meer begrip. Ik heb een ‘gereedschapskoffer’ vol met werkvormen die bepaalde patronen in communicatie duidelijk maken.

EFT is de best onderzochte relatietherapie en daardoor bewezen effectief. De methode van EFT relatietherapie is evidence based. Dat wil zeggen dat het wetenschappelijk is onderbouwd. De resultaten van onderzoek laat zien dat 86% van de onderzochte paren significant verbeterden en dat 70-73% van de paren hersteld waren van relatieproblemen.

Waarom relatietherapie bij Praktijk Platvoet?

Net als bij de rest van het aanbod van Praktijk Platvoet, is ook de basis van deze relatietherapie een nuchtere, doch op het juiste niveau diepgaande aanpak.

Jullie hebben inmiddels wellicht de gewoonte hebben om de ander van je gelijk te overtuigen, is dat tijdens onze sessies helemaal niet van belang.

EFT

Je mag dan wel gelijk hebben, maar dat betekent nog niet dat ik ongelijk heb. Je hebt het gewoon nog niet van mijn kant gezien.

Bron: Omdenken

Heel kort samengevat: We gaan op zoek naar de patronen waarin jullie vastzitten met elkaar, wat de triggers daar in zijn en welke emoties en behoeften daaronder liggen. We halen de ‘kou uit de lucht’, om vervolgens verder jullie relatie te versterken op communicatieniveau en vaardigheden aan te leren om in de toekomst met problemen om te gaan.

Daarbij kijk ik tijdens de relatietherapie heel goed naar jullie non-verbale communicatie. Woorden kunnen duidelijk maken wat je bedoelt, maar je lichaamstaal en vooral ook het effect van die woorden en die taal in de lichaamstaal van de ander, spreekt echt boekdelen.

Het zorgt er ook voor dat beide partijen de aandacht krijgen die ze verdienen. Vaak is er één van de twee het meest aan het woord. Dat is tijdens de sessie zo, maar in het dagelijks leven meestal ook. Dat betekent echter niet dat de ander minstens zo veel ‘aan het woord’ is in zijn of haar lichaamstaal.

Dit spreekt ons wel aan, wat is nu handig om te doen?

Een traject begint met het aanmelden via de website, waarna je een vragenlijst ontvangt. Vervolgens gaan we een gezamenlijke intake doen. Om de therapie te laten slagen, is er het de voorwaarde dat beide partners zich op hun gemak voelen bij de therapeut. Je moet je beide serieus genomen voelen en de aandacht en ruimte krijgen die je verdient. Dit kun je alleen maar inschatten door een eerste gesprek te voeren.

Hebben jullie na de intake het gevoel dat ik jullie op weg kan helpen, plannen we ieder een individuele afspraak in en stuur ik jullie voorafgaande het individuele gesprek de gehechtheidsvragenlijst en bespreken we onder andere de antwoorden daarop in het individuele intakegesprek. Na deze intakegesprekken gaan we gezamenlijk van start en zijn alle vervolggesprekken gezamenlijk.

Hieronder vind je de beschikbare tijden op de korte termijn!

Praktijk Platvoet is aangesloten bij:

Stichting EFT Nederland