Voor mensen die door de bomen het bos weer willen zien

Begeleiding bij herstel van Burn-out

Als je de diagnose ‘burn-out’ krijgt – of als je zelf het met het gevoel rondloopt dat je tegen een burn-out aanzit – zit er niks anders op dan een pas op de plaats te maken, stil te staan bij de vraag: hoe moet ik nu verder?

Je voelt je niet prettig en je hebt weinig energie maar je begrijpt wel dat je je leven opnieuw moet vormgeven om jezelf de kans te geven te herstellen en om een nieuw perspectief te vinden.

Ik, Martine Platvoet, heb me toegelegd op het begeleiden van mensen tussen de 20 en 40 jaar die moeten dealen met een burn-out. Ik doe dat vanuit de overtuiging iedereen op enig moment in zijn of haar leven overbelast kan raken. Oorzaken kunnen overal liggen. De kern is meestal dat je leef- en/of werksituatie meer eisen aan je stellen dan je aankunt. Het gevolg is een langzame uitputting van je lichaam en geest.

Om hieruit te komen zul je aan de ene kant moeten leren luisteren naar de signalen van je lichaam en je geest: wanneer geven ze aan dat je teveel van jezelf verwacht? Wat kun je doen om op die momenten de rust te vinden die je nodig hebt om te herstellen?

Aan de andere kant heb je het nodig om weer vertrouwen te vinden in je eigen kracht. Maar hoe doe je dat?

Ik begeleid je graag in dit proces vanuit mijn overtuiging dat iedereen in staat is te herstellen en een nieuw perspectief te vinden. Ik help je door de bomen het bos weer te zien.

Burnout begeleiding

Over mij

Ik heb mijn praktijk opgericht vanuit een eenvoudige doelstelling: mensen helpen zich goed te voelen over zichzelf. In de loop van de jaren heb ik een grote affiniteit ontwikkeld met mensen die zich vanuit hun kracht hebben ingezet voor de mensen om zich heen (gezin, familie, vrienden) en voor hun aandeel in de maatschappij (werk) en daarin te veel van zichzelf gevraagd hebben. Ik ontmoette hen in mijn werk als loopbaancoach bij Hogenkamp Agrarische Coaching. In de trajecten voor loopbaan­coaching begeleidde ik hen in stukjes van hun herstel­proces. Bij de trajecten voor begeleiding van herstel van burn-out richt ik me op het opnieuw vinden van eigen kracht.

Ik studeerde Toegepaste Psychologie (Saxion, Deventer) en specialiseerde in gespreks­vaar­dig­heden. Na mijn studie heb ik verschillende aanvullende cursus­sen gevolgd, waaronder de DISC-persoonlijk­heids­analyse. 

In aanvulling hierop heb ik de minor Paarden en Hulpverlening gedaan. Ik ben een ervaren paardenbezitter en ik vind het fantastisch om te zien hoe mijn paarden mensen kunnen helpen om hun kracht weer terug te vinden. Daarnaast geloof ik in de helende kracht van buiten bezig zijn en actieve omgang met dieren.

Bij een burn-out wordt vaak geadviseerd om de natuur in te gaan, te wandelen, ‘je hoofd leegmaken’. Tijdens een sessie met de paarden ben je vanzelf­sprekend buiten bezig. 

Ik maak ook graag met mijn cliënten een wandeling. De ervaring leert dat veel mensen het makke­lijker vinden om open te praten over wat hen bezig­houdt als ze in beweging zijn en als  ze zich minder bewust zijn van mogelijke reacties/­oordelen van degene die luistert. Samen lopen, met de wind in je haren en samen vooruitkijken.

Praktijk

Mijn praktijklocatie bevindt zich in Loo, een buurtschap van Bathmen, een groot dorp nabij Deventer. Het woord lo of loo is afkomstig van het Germaanse lauhaz en betekent ‘open plek in een bos’.

De buitenruimte van de praktijk is omringd door natuurlijk houtwallen, oude eiken en een oude boom­gaard. Verschillende boerderij­dieren leven op het erf. Een oase van rust. Naast de ruime en lichte praktijk in de omge­bouw­de paardenstal, zijn er her en der op het erf plekken voor de gesprekken. Ik laat je graag kiezen op welke plek je je het prettigst voelt.  

Praktijk Platvoet

Werkwijze

De begeleiding vindt plaats in de vorm van een reeks gesprekken. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende methodieken, afhankelijk van de hulpvraag. Voorbeelden van methodieken zijn coaching met behulp van paarden, wandel­coaching, het inspiratiespel en de DISC-persoonlijkheidsanalyse. 

De kosten per gesprek (±75 minuten) zijn €90,-.

De ervaring leert dat in het geval van burn-out, de werkgever welwillend is in het vergoeden van een gedeelte of het gehele traject.

Ervaringen

Elwin Formsma:
Ik ben een IT professional en heb bij Martine Platvoet een loopbaan­coachingstraject gevolgd. De reden hiervoor is dat ik moeite had bij het maken van keuzes, waardoor ik niet meer in staat was mijn eigen loopbaan vorm te geven.

Martine kon zich uitstekend inleven in mijn situatie. Zij heeft voldoende kennis en tools in huis om in te spelen op mijn situatie en de uitdagingen waar ik tegenaan liep. Doordat zij gericht vragen stelt, werd ik gedwon­gen met andere ogen naar mijn eigen keuzes te kijken. Daarbij werken haar eindeloze enthousiasme en energie aanstekelijk, en hebben deze een zeer positieve invloed op de sessies.

Aan het einde van het traject heb ik meer zelfvertrouwen en het gevoel dat ik in staat ben om keuzes te maken. Daarnaast kan ik onvoorziene situaties een positieve draai geven door een stap terug te nemen, en niet vanuit een primaire emotionele reactie te reageren. 

Arjan: 
De maatschappij en de afzetmarkten veranderen, wat betekent dat voor mij en mijn bedrijf? Een tweede locatie ontwikkelen en volledig thuis aan het werk of toch een combinatie van deels thuis en deels buiten de deur?

Er speelden op mijn bedrijf en in mijn privé-leven verschillende vragen tegelijk waardoor ik maar moeilijk besluiten kon nemen. Martine heeft me goed geholpen door vragen te stellen en te spiegelen maar niet te oordelen.

Hierdoor heb ik meer inzicht in mijn sterke en zwakke punten gekregen. En inzicht in mijn drijfveren, waar word ik blij van en wat kost me energie? Door hier meer oog voor te hebben, ervaar ik meer rust in mijn hoofd en kan ik bij het maken van keuzes meer rekening houden met wat echt bij me past en maak ik bewuster keuzes.

Thijs Elshoff, Braamt/Vethuizen
Fulltime boer zijn. Past dat wel bij mij? Martine Platvoet, onder andere gespecialiseerd in loopbaancoaching. En daar past mijn vraag goed bij.

Ik heb geen agrarische opleiding gedaan en ben ook nooit fulltime boer geweest (op wat vakantie­periodes na). Wel ben ik opgegroeid op een boer­derij, ben ik al jaren in de weekenden actief op de boerderij en heb ik na mijn opleiding een baan gevonden in de agrarische financiële sector. In 2015 ben ik in het bedrijf van mijn ouders gestapt en heb ik mijn baan op parttime basis voortgezet. Voor mij een goede combinatie.

Begin dit jaar ben ik fulltime op het bedrijf gaan werken. Ik had zin om nieuwe dingen te leren, ik wilde dingen aanpakken en veranderen en bovenal wilde ik ervaren wat het is om echt volledig te boeren. Na een aantal maanden ebde de energie wat weg en begon er toch wat te knagen. Het ging steeds meer door mijn hoofd: Fulltime boer zijn. Past dat wel bij mij?.

Uit de gesprekken met Martine bleek al vrij snel dat het niet alleen hier om ging. Blijkbaar waren er nog meer onderliggende vraagstukken. Door te spiegelen en veel (lastige) vragen te stellen kwam dit naar boven. Ik heb hierdoor meer inzicht gekregen in dingen die ik leuk vind, die mij energie geven, die ik belangrijk vind en valkuilen die ik tegenkom. 

Uiteindelijk heb ik de combinatie weer opgepakt. Ik merk dat het niet alleen voor mezelf goed is, maar ook voor mijn bijdrage in het bedrijf. Ik haal weer veel meer energie uit het werk op het bedrijf. 

De vraag of fulltime boeren bij mij past heeft uiteindelijk meer invulling gekregen dan ik had verwacht en is in een veel breder opzicht behandeld. Het belangrijkste is om te weten waar je energie en plezier van krijgt en hoe je daar op een goede wijze invulling aan kan geven.  

Leonie:
In 2015 kreeg ik een gigantische burn-out en ik kwam in de ziektewet. Een jaar later, na veel omzwervingen, accupunctuur, sporten, ademhalings­therapie etc. kwam ik bij Martine terecht. Het contact met de paarden was voor mij in de eerste plaats iets waarvan ik dacht dat het me zou helpen. Ik was vroeger namelijk een echt paardenmeisje. Het bleken niet alleen de paarden te zijn maar ook vooral de plek.

De eerste keer dat ik bij Martine kwam werd ik gelijk ontroerd door de schoonheid van de omgeving, de zon door de bladeren in de boomgaard, een nestje roodborstjes in mijn paardrij-cap. Elke keer als ik bij Martine vandaan kwam, had ik wat ‘echts’ gezien of gehoord; een specht, een kikkerconcert of de seizoenen die hun intrede maakten. De tijd verstreek in seizoenen in plaats van minuten en de wereld draaide gewoon door. Ik kon mijn eigen tempo aanpassen naar wat nodig was en bij mij past, ik leerde reageren op de dingen om mij heen. Zoals de natuur en de dieren op elkaar reageerden. Stond er een flinke wind dan waren de paarden soms fris en springerig (en ik ook).

Je zou het soms bijna vergeten, maar ook werd zichtbaar hoe het eigenlijk allemaal werkt en wat je allemaal nodig hebt. Waren de appels in de boomgaard rijp dan werd er sap van gemaakt. De eikels die op de grond vielen werden aan de varkens gevoerd. Zodra ik het erf opliep stapte ik uit mijn hoofd en was ik gewoon een mens in de wereld. Dat zorgde ervoor dat ik juiste keuzes ging maken en mezelf opnieuw leerde te verhouden tot de dingen die er echt toe doen.

Ik ben nu alweer een tijdje volledig aan het werk in een nieuwe functie. Daarnaast doe ik een master-opleiding. Elk jaar in het voorjaar, ga ik weer terug naar Loo, als de yoga-lessen in de boomgaard van start gaan. Niet alleen voor de yoga maar ook om de plek nog even te ervaren en de natuur in bloei te zien ontluiken.

Mariëlle Wijnbergen

Een aantal jaar geleden ben ik, door omstandigheden, volledig mee gaan werken in het bedrijf van mijn partner. Toevallig ben ik erin gerold en het werk ligt me wonderwel goed. Ik vind het leuk, mooi en uitdagend om te doen. Eigenlijk te leuk waardoor ik vorig jaar vastliep in mijn werk en privé. De balans was weg, ik vond mijn werk niet meer leuk en ik had nergens meer energie voor. 

Na even zoeken kwam ik bij Martine terecht voor een coachingstraject. Door te praten en vooral gerichte vragen te stellen, kwamen de antwoorden bij mijzelf naar boven. Hierdoor werd ik weer zekerder van de stappen die ik moest nemen, die als bijna vanzelf helder werden. Ook de sessie paardencoaching was voor mij erg waardevol om bepaalde dingen te bevestigen voor mij.

Ik heb nu de balans weer terug. Ik doe meer, maar omdat ik het wil. En ik heb weer plezier en motivatie in mijn werk terug.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen:
06 24 27 54 70
, info@martineplatvoet.nl

Adres praktijklocatie
Looweg 73
7437 RP Bathmen

Scroll to Top